NAŠE SLUŽBY A CENÍK

 

SLUŽBY

 • Komplexní péče - preventivní, léčebná, diagnostická.

 • Komplexní nabídka nadstandardního očkování.

 • Návštěvní služba u novorozence po propuštění z porodnice.

 • Rychlá diagnostika streptokokových nemocí - Strep A test.

 • Inhalační aerosolová léčba.

 • Rychlá diagnostika moči - močový analyzátor UriTex.
 • Rychlé vyšetření hladiny krevního cukru.
 • Nastřelování náušnic Blomdahl (plastové, titanové).
 • Zapůjčení kojenecké váhy.
 • Rychlé vyšetření C-reaktivního proteinu - CRP.

 CENÍK

Posudek k řízení vozidla

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla

500 Kč

Posudek k účasti na zotavovací akci

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (tábor, škola v přírodě, plavání) 

100 Kč

Potvrzení přihlášky do mateřské školy

Každá další + 50 Kč

100 Kč

Potvrzení přihlášky na střední školu

Každá další + 50 Kč

100 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

300 Kč

Aplikace nepovinného očkování

Ceny vakcín nepovinného očkování se liší dle aktuální nákupní ceny.

150 Kč

Nastřelení dvou náušnic (včetně ceny náušnic)

500 Kč

Nastřelení jedné náušnice (včetně ceny náušnice)

350 Kč

Vystavení zdravotního průkazu pro potravinářství

350 Kč

Vystavení nového očkovacího průkazu

200 Kč

OČKOVÁNÍ

 • Před aplikací každé očkovací látky je zjišťován aktuální zdravotní stav dítěte. Po aplikaci každé očkovací látky je nutné ještě posečkat 30 min v čekárně, v den očkování je nutné udržovat klidovější režim, očkovanou končetinu nenamáhat a nekoupat

POSUDKOVÁ ČINNOST

Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu 

Pro vyplnění posudku je třeba donést řádně vyplněnou přihlášku, kterou obdržíte ve škole. Na tomto formuláři uveďte všechny údaje o škole a především správně vyplňte kód studijního oboru - bez tohoto parametru Vám nebudeme moci posudek vystavit. Ze zákona je na vyhotovení posudku 10 dní. Je možné, že budete vyzváni k doložení aktuálních zpráv z odborných ambulancí či doplnění dalšího vyšetření.

Posudek k práci 

Praktický lékař pro děti a dorost není oprávněný potvrzovat zdravotní způsobilost k práci, pro brigádní činnost ani pro odbornou praxi v rámci školy s výjimkou práce v kategorii 1. Ta ale musí být v žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti výslovně uvedena.

Mimo kategorii 1 potvrzení vystavují na základě výpisu z lékařské dokumentace smluvní lékaři organizací, u kterých bude práce či brigáda probíhat. Na výpis z dokumentace je ze zákona lhůta do 10 dní. Prosíme proto, abyste celou situaci řešili s předstihem.

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu 

Při posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu je nutné provést celkové vyšetření posuzovaného dítěte a eventuálně doplnit další nutná vyšetření. Proto je nutné k provedení lékařské prohlídky se vždy dopředu objednat. K posouzení je nutné znát disciplínu, kategorii sportovce a to, zda se nejedná o tzv. zdravotně náročnou disciplínu. Pokud se jedná o první vyšetření, je nezbytnou součástí vstupní prohlídky provedení vyšetření klidového EKG.

Praktický lékař pro děti a dorost není oprávněný vystavit posudek o zdravotní způsobilosti k vrcholovému sportu a nebo ke vzdělávání na školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu (sportovní školy). V těchto případech vystaví posudek pouze lékař v oboru tělovýchovné lékařství.

U sportovců vykonávajících tzv. zdravotně náročné sportovní disciplíny (box, judo, karate, motorismus, otužilecké plavání, sporty s vytrvalostními výkony delšími než 2 hodiny, potápění, paragliding aj.) je vyžadováno zátěžové EKG.

Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství 

Součástí je zhodnocení klinického stavu, přezkoušení z hygienického minima a výtěr z konečníku.

SMLUVNÍ POJIŠŤOVNY

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • Pojišťovna VZP a.s.

Prosíme rodiče, aby nám změnu pojišťovny dítěte bez prodlení nahlásili.


Vytvořte si webové stránky zdarma!